Nyheter

Vårt uppdrag är klart

Våra kunder ska uppleva att KATAB tjänster är av högsta kvalitet. Detta ska uppnås genom att alla anställda involveras i kontinuerliga mätbara förbättringar vad gäller tjänster, processer och rutiner. Inom KATAB är det en självklarhet att följa de lagar och krav som samhället och övriga intressenter ställer på oss.

Vårt uppdrag är enkelt och tydligt och är att hjälpa dig att ge dig de bästa tjänsterna.
Vår första prioritet är kundernas tillfredsställelse